Pozvánka na jednání VV TJ Nový Jičín

Pozvánka na jednání VV TJ Nový Jičín
dne 24.08.2016 v 15.30 Msgr.Šrámka 19

1. Kontrola usnesení z VV 15.6.2016
2. Čerpání dotace Města k 30.6.2016
3. Výměna oken a dveří Msgr.Šrámka 19 a 21
4. Žádost o individuální dotaci na provoz TJ NJ – stav
5. Situace v oblasti Správy sportovišť – jednání s Městem
6. Různé
7. Usnesení

Ing.Jiří Hrachovec
předseda TJ Nový Jičín

POZVÁNKA na Mimořádné jednání Valné hromady Tělovýchovné Jednoty Nový Jičín, z.s.

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NOVÝ JIČÍN, z.s., MSGR. ŠRÁMKA 19, 741 01 NOVÝ JIČÍN

IČO: 44937504 DIČ: CZ44937504

V Novém Jičíně 30.3.2016

Věc : Změna termínu konání Mimořádné Valné hromady TJ Nový Jičín, z.s.

Na základě rozhodnutí porady Výkonného výboru TJ Nový Jičín, z.s., rozšířené o předsedy oddílů a klubů TJ Nový Jičín, která proběhla dne 30.3.2016, bylo rozhodnuto o

posunutí termínu konání Mimořádné Valné hromady TJ Nový Jičín , z.s.

na středu 13.dubna 2016, na 17.00 hodin na Msgr.Šrámka 19, Nový Jičín

Delegáti budou s touto skutečností seznámeni formou nové Pozvánky, která bude doručena mailovou poštou a vyvěšena na webových stránkách TJ Nový Jičín

Za VV TJ Nový Jičín

Ing.Jiří Hrachovec v.r.

předseda TJ Nový Jičín, z.s.

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NOVÝ JIČÍN, z.s., MSGR. ŠRÁMKA 19, 741 01 NOVÝ JIČÍN

IČO: 44937504 DIČ: CZ44937504

V Novém Jičíně 30.3.2016

POZVÁNKA

na Mimořádné jednání Valné hromady Tělovýchovné Jednoty Nový Jičín, z.s.

konané ve středu 13. dubna v 17.00 hodin v místnosti šachistů na Msgr.Šrámka 19

Program jednání :

1. Věcný záměr změny provozování, řízení a financování sportovišť na území města

Nový Jičín, vznik nového právního subjektu

2. Převod nemovitého a movitého majetku TJ Nový Jičín do majetku Města Nový Jičín

v souladu s věcným záměrem

3. Podmínky převodu nemovitého a movitého majetku TJ Nový Jičín

4. Diskuse

5. Návrh usnesení

6. Závěr

Poznámka :

Doporučuji oddílům či klubům, aby nominovali na tuto Mimořádnou valnou hromadu ty předsedy nebo mimořádně ty zástupce, kteří již byli účastní jednání mimořádného rozšířeného jednání Výkonného výboru TJ Nový Jičín a předsedů oddílů dne 30.3.2016 , a byli tak znalí projednávané problematiky.

Žádám o potvrzení Vaší osobní účasti, která je s ohledem na projednávanou problematiku naprosto nezbytná ve formě vyplněného Delegačního lístku

Za VV TJ Nový Jičín

Ing.Jiří Hrachovec v.r.

předseda TJ Nový Jičín

 

 

 

Fotbalové hřiště s umělou trávou třetí generace a osvětlením

aktuální rozpis – T3G-leden-únor-březen- 2016

Využijte nabídky fotbalového hřiště s umělým povrchem T3G, jehož účelem je zkvalitnění přípravy ať už žákovských, mládežnických či ostatních družstev, hlavně v době nepříznivých klimatických podmínek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

v případě Vašeho zájmu o rezervaci nebo pronájem, nás kontaktujte

SPRÁVA TVZ

Bartoňová Andrea tel: 739 201 547, e-mail: tvzstadiontj@seznam.cz

aktuální rozpis – T3G-leden-únor-březen- 2016