Asfaltové hřiště

SPODNÍ ASFALTOVÉ HŘIŠTĚ

PÁTEK 27.4.2018

14,00 – 18,00 MINIBIKE

minibike_letak (2)

SOBOTA 28.4.2018

13,00 – 19,00 MINIBIKE

minibike_letak (2)

od 25.4.2018

každé úterý od 16,00 – 18,00 tréninky MINIBIKOVÁ škola

každou středu od 16,30 – 18,00 HEPA outdoor fitness

každý pátek od 16,00 – 17,30 HEPA outdoor fitness

čtvrtek 24.5.2018

16,00 – 18,00 trénink MINIBIKOVÁ škola

od 9.7.2018 do 24.8.2018 HEPA outdoor fitness LETNÍ TÁBOR

 

SPODNÍ + HORNÍ ASFALTOVÉ HŘIŠTĚ

19.5.2018 – 20.5.2018

HÁZENÁ TURNAJ

26.5.2018 – 27.5.2018

VELETRH NOVOJIČÍNSKA

8.6. 2018 – 10.6.2018

HÁZENÁ TURNAJ

 

Fotbalové hřiště s umělou trávou třetí generace a osvětlením

Mistrovské zápasy

BLUDOVICE
31.3. 2018
14.4.2018
28.4.2018
19.5.2018
2.6.2018
9.6.2018
v čase od 17,00 – 19,00hodin

DOROST FKNJ
14.4.2018
28.4.2018
12.5.2018
26.5.2018
v čase od 10,00 – 15,00hodin
23.5.2018
v čase od 15,00 – 19,00hodin

ŽÁCI FKNJ
7.4.2018
21.4.2018
5.5.2018
19.5.2018
2.6.2018
16.6.2018
v čase od 9,00 – 13,00hodin

ML. ŽÁCI
11.4.2018
v čase od 16,00 – 18,00hodin
2.5.2018
9.5.2018
22.5.2018
v čase od 17,00 – 19,00hodin

ceník T3G 2017 – 2018

 

Využijte nabídky fotbalového hřiště s umělým povrchem T3G, jehož účelem je zkvalitnění přípravy ať už žákovských, mládežnických či ostatních družstev, hlavně v době nepříznivých klimatických podmínek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DSC02084

v případě Vašeho zájmu o rezervaci nebo pronájem, nás kontaktujte

SPRÁVA TVZ

Bartoňová Andrea tel: 739 201 547, e-mail: tvzstadiontj@seznam.cz

 

 

Hala ABC – plán využití

PLÁN VYUŽITÍ – HALA ABC 2018
HÁZENÁ . FLORBAL DSC03690 VOLEJBAL

HALA ABC VÍKENDY

 

DUBEN 2018

7.4.2018

8:00 – 20:00 MINISTRANTI LIBHOŠŤ

8.4.2018

9:00 – 16:30 HÁZENÁ – MU ML.+ST. ŽAČEK, ML.+ST. ŽÁKŮ

14.4.2018

9,00 – 18,00 VOLEJBAL

15.4.2018

8,00 – 14,00 VOLEJBAL

14:00 – 19:00 HÁZENÁ – MU ML. DOROSTENCŮ A ML. DOROSTENEK

21.4.2018

8,00 – 20,00 KOPANÁ TURNAJ p. Burget

22.4.2018

11,30 – 19:00 HÁZENÁ – MU ML.+ST. ŽAČEK, ML.+ST. ŽÁKŮ

28.4.2018

8,00 – 19,00 HÁZENÁ – ŽÁKOVSKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ

29.4.2018

8,00 – 12,30 VOLEJBAL

12:30 – 19:00 HÁZENÁ – MU ML.+ST. ŽAČEK, ML. DOROSTENCŮ

 

KVĚTEN 2018

1.5.

HÁZENÁ

5.5.2018

VOLNO

6.5.2018

14:00 – 17:00 HÁZENÁ – MU ST. ŽAČEK

8.5.

11:30 – 19:00 HÁZENÁ – MU ML.+ST. ŽAČEK, ML.+ST. ŽÁKŮ

12.5.2018

8,00 – 20,00 ŘECKO – ŘÍMSKÝ ZÁPAS

13.5.2018

15:00 – 20:00 HÁZENÁ – MU ML. DOROSTENEK, ML. DOROSTENCŮ

19.5.2018

HÁZENÁ TURNAJ

20.5.2018

HÁZENÁ TURNAJ

26.5.2018

VOLNO

27.5.2018

VOLNO

ČERVEN 2018

1.6.2018

13,00 – 20,00 VOLEJBAL

2.6.2018

8,00 – 20,00 VOLEJBAL

3.6.2018

8,00 – 14,00 VOLEJBAL

14,00 – 20,00 HÁZENÁ MU ML.+ ST. ŽAČKY A ST. ŽÁCI

8.6.2018

HÁZENÁ TURNAJ

9.6.2018

HÁZENÁ TURNAJ

10.6.2018

HÁZENÁ TURNAJ

       23.6.2018

       HÁZENÁ TURNAJ

Venkovní házenkářské hřiště nebo SH “ABC” – HÁZENÁ – 60-let Novojičínské házené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY NOVÝ JIČÍN Z.S. NA VALNOU HROMADU DNE 14.6.2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY NOVÝ JIČÍN Z.S. NA VALNOU HROMADU DNE 14.6.2017

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti TJ Nový Jičín z.s. , kdy Výroční zpráva byla projednána na Valné hromadě TJ Nový Jičín 14.6.2017

Obsah
1 Informace o organizaci
2) Hlavní a vedlejší činnost organizace
3) Struktura organizace
4) Členská základna
5) Hospodaření organizace

1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: TJ Nový Jičín z.s.
Sídlo: Msgr.Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín
IČ: 44937504
DIČ:
Právní forma: spolek
Spisová značka: L 307 u KS Ostrava

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
TJ Nový Jičín z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky pro oddíly a kluby, členy TJ
svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,
provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – fotbalové hřiště s přírodní a umělou trávou včetně zázemí, tenisové a volejbalové kurty , halu ABC, tělocvičnu na Msgr.Šrámka, atletické sektory, zpevněná asfaltová hřiště a další provozní objekty a zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,
spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Nový Jičín z.s. také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu.

3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem TJ Nový Jičín z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je Výkonný výbor TJ. TJ Nový Jičín z.s. organizačně zahrnuje oddíly fotbalu, volejbalu, tenisu, stolního tenisu, házené, kuželek, šachu, aikida, atletiky, horolezectví, turistiky, zápasu, ASPV, silového trojboje, kulturistiky. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti s TJ Nový Jičín jako celku

Statutárním orgánem je:
Ing. Jiří Hrachovec, předseda a výkonný ředitel

Ve sledovaném období ukončil členství v TJ Nový Jičín z.s. klub cyklistiky . V orgánech TJ nedošlo k žádným změnám

4) Členská základna
TJ Nový Jičín z.s. evidovala na konci sledovaného období 18 členů v následující struktuře:

CELKEM Mládež
do 18 let Dospělí
nad 18 let
Atletika 22 0 22
Fotbal 462 213 249
Volejbal 401 120 281
Házená 275 130 145
Tenis 139 116 23
Stolní tenis 100 51 49
Turistika 163 11 152
ASPV 82 3 79
AIKIDO 22 0 22
Silový trojboj 17 0 17
Kulturistika 34 1 33
Šachy 22 2 20
Kuželky 29 3 26
Horolezectví 41 0 41
Zápas 61 36 25
1870 1184 686

5) Hospodaření organizace
TJ Nový Jičín z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména :
z členských příspěvků,
dotací z rozpočtu Města Nový Jičín
programů MŠMT IV a VIII
příspěvků od sportovních svazů
z provozování vlastních sportovních zařízení.

Organizace ve dosáhla v roce 2015 zisk ve výši 536 tis.Kč při celkových výdajích 11.765 tis.Kč. V roce 2016 představoval výsledek hospodaření ztrátu 431tis.Kč, při celkových výdajích 13.750 tis. Kč , která je kryta z výsledků hospodaření v minulých obdobích.
Důvodem ztráty v roce 2016 je hlavně zvýšení nákladů na opravu sportovišť, která byla silně zanedbána v minulých obdobích a také v důsledku mírného nárůstu mezd

Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje kladný zůstatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2015, 2016
Příloha č. 2 – Rozvaha 2015, 2016

Sestavil Ing. Jiří Hrachovec
Dne 14.6.2017