VI. ročník nohejbalového turnaje „O putovní pohár TJ Nový Jičín“

Turnaje “ O putovní pohár TJ NOVÝ JIČÍN“ se zúčastnilo celkem 9 týmů.
Konečné umístění:
1. SKUDRA TÝM
2. PUSTKOVEC
3. NBC 88 VÍTKOV
4. MALÁ ŠTÁHLE
Souběžně probíhal turnaj neregistrovaných v kuželkách.
Zúčastnili se jen 4 hráči („nebyl čas“)
Na prvních třech místech se umístili:
1. MUCK RICHARD 257 bodů
2. GOLD JIŘÍ 187 bodů
3. BREJCHA FRANTIŠEK 185 bodů
oceněn byl taky:
nejlepší hráč – SKUDŘÍK JIŘÍ
Celkový vítěz turnaje a vítěz putovního poháru TJ NOVÝ JIČÍN je „SKUDRA TÝM“
Všem zúčastněným moc „děkujem“ za účast.
nohejbalprase
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA z. s. Nový Jičín pořádá
VI. ročník nohejbalového turnaje „O putovní pohár TJ Nový Jičín“ tříčlenných družstev (možnost jednoho hráče na střídání).
nohejbalprase
Turnaj se uskuteční v pátek 28. října 2016, prezentace bude probíhat na hale ABC v Novém Jičíně od 8,30 do 9,00 hodin.
Startovné je 300,- Kč na družstvo.
Zúčastnit se mohou hráči neregistrovaní nebo hráči, kteří hrají maximálně okresní přebor
Hrací plocha: 3x nohejbalové hřiště (povrch parkety)
Maximální počet účastníků: 20 družstev
Souběžně s nohejbalem bude probíhat TURNAJ jednotlivců – amatérů v kuželkách (v budově naproti haly ABC) Vyplňte dobu mezi zápasy a přihlaste se. Startovné: 50,-Kč/osoba
Pro nejlepší družstva jsou připraveny poháry pro vítěze + putovní pohár „O putovní pohár TJ Nový Jičín“
Občerstvení po celou dobu turnaje zajištěno.

Uzávěrka registrací: 24. 10. 2016
Registrovat se můžete telefonicky číslo: 739 201 547 nebo e-mailem: z.stadion@seznam.cz

HALA ABC – Nový Jičín – mapa

http://www.mapy.cz/#q=Novy%20Ji%C4%8D%C3%ADn%20Purky%C5%88ova%20116%2F48&t=s&x=18.005216&y=49.590293&z=15&d=addr_11223492_0_1&c=23-14-30-28-29-27

KUŽELNA – Nový Jičín – mapa

http://www.mapy.cz/#q=Novy%20Ji%C4%8D%C3%ADn%20Purky%C5%88ova%20117%2F48&t=s&x=18.005371&y=49.590775&z=15&d=addr_11223493_0_1&c=23-14-30-28-29-27&qp=17.998037_49.588320_18.007214_49.592401_15

Pozvánka na jednání VV TJ Nový Jičín

Pozvánka na jednání VV TJ Nový Jičín
dne 24.08.2016 v 15.30 Msgr.Šrámka 19

1. Kontrola usnesení z VV 15.6.2016
2. Čerpání dotace Města k 30.6.2016
3. Výměna oken a dveří Msgr.Šrámka 19 a 21
4. Žádost o individuální dotaci na provoz TJ NJ – stav
5. Situace v oblasti Správy sportovišť – jednání s Městem
6. Různé
7. Usnesení

Ing.Jiří Hrachovec
předseda TJ Nový Jičín

POZVÁNKA na Mimořádné jednání Valné hromady Tělovýchovné Jednoty Nový Jičín, z.s.

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NOVÝ JIČÍN, z.s., MSGR. ŠRÁMKA 19, 741 01 NOVÝ JIČÍN

IČO: 44937504 DIČ: CZ44937504

V Novém Jičíně 30.3.2016

Věc : Změna termínu konání Mimořádné Valné hromady TJ Nový Jičín, z.s.

Na základě rozhodnutí porady Výkonného výboru TJ Nový Jičín, z.s., rozšířené o předsedy oddílů a klubů TJ Nový Jičín, která proběhla dne 30.3.2016, bylo rozhodnuto o

posunutí termínu konání Mimořádné Valné hromady TJ Nový Jičín , z.s.

na středu 13.dubna 2016, na 17.00 hodin na Msgr.Šrámka 19, Nový Jičín

Delegáti budou s touto skutečností seznámeni formou nové Pozvánky, která bude doručena mailovou poštou a vyvěšena na webových stránkách TJ Nový Jičín

Za VV TJ Nový Jičín

Ing.Jiří Hrachovec v.r.

předseda TJ Nový Jičín, z.s.

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NOVÝ JIČÍN, z.s., MSGR. ŠRÁMKA 19, 741 01 NOVÝ JIČÍN

IČO: 44937504 DIČ: CZ44937504

V Novém Jičíně 30.3.2016

POZVÁNKA

na Mimořádné jednání Valné hromady Tělovýchovné Jednoty Nový Jičín, z.s.

konané ve středu 13. dubna v 17.00 hodin v místnosti šachistů na Msgr.Šrámka 19

Program jednání :

1. Věcný záměr změny provozování, řízení a financování sportovišť na území města

Nový Jičín, vznik nového právního subjektu

2. Převod nemovitého a movitého majetku TJ Nový Jičín do majetku Města Nový Jičín

v souladu s věcným záměrem

3. Podmínky převodu nemovitého a movitého majetku TJ Nový Jičín

4. Diskuse

5. Návrh usnesení

6. Závěr

Poznámka :

Doporučuji oddílům či klubům, aby nominovali na tuto Mimořádnou valnou hromadu ty předsedy nebo mimořádně ty zástupce, kteří již byli účastní jednání mimořádného rozšířeného jednání Výkonného výboru TJ Nový Jičín a předsedů oddílů dne 30.3.2016 , a byli tak znalí projednávané problematiky.

Žádám o potvrzení Vaší osobní účasti, která je s ohledem na projednávanou problematiku naprosto nezbytná ve formě vyplněného Delegačního lístku

Za VV TJ Nový Jičín

Ing.Jiří Hrachovec v.r.

předseda TJ Nový Jičín

 

 

 

V. ročník nohejbalového turnaje „O putovní pohár TJ Nový Jičín“

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Nový Jičín pořádá V. ročník nohejbalového turnaje tříčlených družstev (možnost jednoho hráče na střídání)

Turnaj se uskuteční v sobotu 21.11.2015, prezentace bude probíhat na hale ABC v Novém Jičíně od 8,30 do 9,00hodin.

Startovné je 300,-Kč na družstvo.

nohejbalprase

Zůčastnit se mohou hráči neregistrovaní, nebo hráči kteří hrajou maximálně okresní přebor

Hrací plocha: 3x nohejbalové hřiště (povrch parkety)

maximální počet účastníku: 24 družstev

Registrovat se můžete telefonicky číslo: 739 201 547

nebo e-mailem: z.stadion@seznam.cz

Aktuální stav přihlášených družstev
1. Vítkov
2. SKUDRA tým
3. Minitranti
4. Závišice
5. Černotín
6. Opava
7. BAJDA „A“
8. BAJDA „B“
9. KARVINÁ PETROVICE
10.PORUBA
11.TOP DOGS
12.BRUMOV
13.TJ SLAVOJ RYCHVALD

Turnaje “ O putovní pohár TJ NOVÝ JIČÍN“ se zúčastnilo celkem 11 týmů.
Konečné umístění:
1. OPAVA
2. NBC VÍTKOV
3. SKUDRA TÝM
4. BAJDA „A“
Souběžně probíhal turnaj neregistrovaných v kuželkách.
Zúčastnilo se 15 hráčů
Na prvních třech místech se umístili:
1. MUCK RICHARD 265 bodů
2. HRACHOVEC FRANTIŠEK 259 bodů
3. MARTIN GABRIEL 255 bodů
oceněn byl taky:
nejmladší hráč – MAREK VILÍMEK
nejlepší hráč – VOLMAN TOMÁŠ
Celkový vítěz turnaje a vítěz putovního poháru TJ NOVÝ JIČÍN je tým „OPAVA“
Všem zúčastněným moc „děkujem“ za účast.