UZAVŘENÍ SPORTOVIŠŤ

V Novém Jičíně 11.3.2020

 

Vážené předsedkyně a předsedové oddílů, klubů, spolků, členové TJ Nový Jičín z.s.

 

S ohledem na závažnost situace a vyhlášení jak státních, tak i regionálních orgánů, dochází s účinností od 12.00 hodin dnešního dne, tedy 11.3.2020 k uzavření všech sportovišť v majetku a provozovaných TJ Nový Jičín z.s..

 

Sportoviště jsou uzavřena pro tréninkovou činnost, konání jakýchkoliv turnajů či přátelských utkání.

 

Vyjímku tvoří pouze a jen mistrovská utkání u těch sportů, kde jejich řídící svaz či orgán nezrušil konání mistrovských zápasů a to jen a pouze bez jakýchkoliv diváků.

 

Za dodržení tohoto nařízení jsou plně odpovědni předsedové oddílů, klubů a spolků, členové TJ Nový Jičín z.s., kteří u mistrovských zápasů určí jmenovitě hlavního pořadatele utkání, který bude plně odpovídat za znepřístupnění sportoviště divákům a účastníkům, kteří nebudou zapsáni v Zápisech o utkání jako nezbytně nutní členové daní pravidly jednotlivých sportů.

 

Nedodržením nařízení se vystavují oddíly, kluby a spolky sankcím ze strany kontrolních orgánů kraje, Města, hygieny atd. a dále pak může dojít k úplnému uzavření sportovišť bez ohledu na stanoviska jednotlivých svazů.

 

Sportovišti jsou myšleny jak sportoviště samotné, tak i jejich zázemí (šatny, sociálky, atd.)

 

Toto nařízení platí do odvolání.

 

Žádám všechny předsedy aby tuto informaci předali ihned všem trenérům a členům svých klubů.

 

U FK Nový Jičín z.s. je nutno zrušit naplánované mládežnické turnaje v kopané.

 

Ing.Jiří Hrachovec

předseda TJ Nový Jičín z.s.

602 726 854