VÝROČNÍ ZPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY NOVÝ JIČÍN Z.S. NA VALNOU HROMADU DNE 14.6.2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY NOVÝ JIČÍN Z.S. NA VALNOU HROMADU DNE 14.6.2017

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti TJ Nový Jičín z.s. , kdy Výroční zpráva byla projednána na Valné hromadě TJ Nový Jičín 14.6.2017

Obsah
1 Informace o organizaci
2) Hlavní a vedlejší činnost organizace
3) Struktura organizace
4) Členská základna
5) Hospodaření organizace

1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: TJ Nový Jičín z.s.
Sídlo: Msgr.Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín
IČ: 44937504
DIČ:
Právní forma: spolek
Spisová značka: L 307 u KS Ostrava

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
TJ Nový Jičín z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky pro oddíly a kluby, členy TJ
svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,
provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – fotbalové hřiště s přírodní a umělou trávou včetně zázemí, tenisové a volejbalové kurty , halu ABC, tělocvičnu na Msgr.Šrámka, atletické sektory, zpevněná asfaltová hřiště a další provozní objekty a zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,
spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Nový Jičín z.s. také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu.

3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem TJ Nový Jičín z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je Výkonný výbor TJ. TJ Nový Jičín z.s. organizačně zahrnuje oddíly fotbalu, volejbalu, tenisu, stolního tenisu, házené, kuželek, šachu, aikida, atletiky, horolezectví, turistiky, zápasu, ASPV, silového trojboje, kulturistiky. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti s TJ Nový Jičín jako celku

Statutárním orgánem je:
Ing. Jiří Hrachovec, předseda a výkonný ředitel

Ve sledovaném období ukončil členství v TJ Nový Jičín z.s. klub cyklistiky . V orgánech TJ nedošlo k žádným změnám

4) Členská základna
TJ Nový Jičín z.s. evidovala na konci sledovaného období 18 členů v následující struktuře:

CELKEM Mládež
do 18 let Dospělí
nad 18 let
Atletika 22 0 22
Fotbal 462 213 249
Volejbal 401 120 281
Házená 275 130 145
Tenis 139 116 23
Stolní tenis 100 51 49
Turistika 163 11 152
ASPV 82 3 79
AIKIDO 22 0 22
Silový trojboj 17 0 17
Kulturistika 34 1 33
Šachy 22 2 20
Kuželky 29 3 26
Horolezectví 41 0 41
Zápas 61 36 25
1870 1184 686

5) Hospodaření organizace
TJ Nový Jičín z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména :
z členských příspěvků,
dotací z rozpočtu Města Nový Jičín
programů MŠMT IV a VIII
příspěvků od sportovních svazů
z provozování vlastních sportovních zařízení.

Organizace ve dosáhla v roce 2015 zisk ve výši 536 tis.Kč při celkových výdajích 11.765 tis.Kč. V roce 2016 představoval výsledek hospodaření ztrátu 431tis.Kč, při celkových výdajích 13.750 tis. Kč , která je kryta z výsledků hospodaření v minulých obdobích.
Důvodem ztráty v roce 2016 je hlavně zvýšení nákladů na opravu sportovišť, která byla silně zanedbána v minulých obdobích a také v důsledku mírného nárůstu mezd

Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje kladný zůstatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2015, 2016
Příloha č. 2 – Rozvaha 2015, 2016

Sestavil Ing. Jiří Hrachovec
Dne 14.6.2017

VI. ročník nohejbalového turnaje „O putovní pohár TJ Nový Jičín“

Turnaje “ O putovní pohár TJ NOVÝ JIČÍN“ se zúčastnilo celkem 9 týmů.
Konečné umístění:
1. SKUDRA TÝM
2. PUSTKOVEC
3. NBC 88 VÍTKOV
4. MALÁ ŠTÁHLE
Souběžně probíhal turnaj neregistrovaných v kuželkách.
Zúčastnili se jen 4 hráči („nebyl čas“)
Na prvních třech místech se umístili:
1. MUCK RICHARD 257 bodů
2. GOLD JIŘÍ 187 bodů
3. BREJCHA FRANTIŠEK 185 bodů
oceněn byl taky:
nejlepší hráč – SKUDŘÍK JIŘÍ
Celkový vítěz turnaje a vítěz putovního poháru TJ NOVÝ JIČÍN je „SKUDRA TÝM“
Všem zúčastněným moc „děkujem“ za účast.
nohejbalprase
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA z. s. Nový Jičín pořádá
VI. ročník nohejbalového turnaje „O putovní pohár TJ Nový Jičín“ tříčlenných družstev (možnost jednoho hráče na střídání).
nohejbalprase
Turnaj se uskuteční v pátek 28. října 2016, prezentace bude probíhat na hale ABC v Novém Jičíně od 8,30 do 9,00 hodin.
Startovné je 300,- Kč na družstvo.
Zúčastnit se mohou hráči neregistrovaní nebo hráči, kteří hrají maximálně okresní přebor
Hrací plocha: 3x nohejbalové hřiště (povrch parkety)
Maximální počet účastníků: 20 družstev
Souběžně s nohejbalem bude probíhat TURNAJ jednotlivců – amatérů v kuželkách (v budově naproti haly ABC) Vyplňte dobu mezi zápasy a přihlaste se. Startovné: 50,-Kč/osoba
Pro nejlepší družstva jsou připraveny poháry pro vítěze + putovní pohár „O putovní pohár TJ Nový Jičín“
Občerstvení po celou dobu turnaje zajištěno.

Uzávěrka registrací: 24. 10. 2016
Registrovat se můžete telefonicky číslo: 739 201 547 nebo e-mailem: z.stadion@seznam.cz

HALA ABC – Nový Jičín – mapa

http://www.mapy.cz/#q=Novy%20Ji%C4%8D%C3%ADn%20Purky%C5%88ova%20116%2F48&t=s&x=18.005216&y=49.590293&z=15&d=addr_11223492_0_1&c=23-14-30-28-29-27

KUŽELNA – Nový Jičín – mapa

http://www.mapy.cz/#q=Novy%20Ji%C4%8D%C3%ADn%20Purky%C5%88ova%20117%2F48&t=s&x=18.005371&y=49.590775&z=15&d=addr_11223493_0_1&c=23-14-30-28-29-27&qp=17.998037_49.588320_18.007214_49.592401_15

Pozvánka na jednání VV TJ Nový Jičín

Pozvánka na jednání VV TJ Nový Jičín
dne 24.08.2016 v 15.30 Msgr.Šrámka 19

1. Kontrola usnesení z VV 15.6.2016
2. Čerpání dotace Města k 30.6.2016
3. Výměna oken a dveří Msgr.Šrámka 19 a 21
4. Žádost o individuální dotaci na provoz TJ NJ – stav
5. Situace v oblasti Správy sportovišť – jednání s Městem
6. Různé
7. Usnesení

Ing.Jiří Hrachovec
předseda TJ Nový Jičín